Omsetningen for norske båter så langt i år er 534 millioner kroner mer enn fjorårets, mens for utenlandske er det en reduksjon på 86 millioner kroner. For norske båter er andelen fersklevert råstoff opp med 410 millioner kroner, fra 8.294 millioner kroner i fjor til 8.705 millioner kroner i år. Omsetningen av fryst råstoff fra norske båter er opp med 124 millioner kroner, fra 6.332 til 6.456 millioner kroner, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Frystomsetning

Foreløpige tall for omsetningen av fryst råstoff i perioden viser 160 millioner kroner mot 173 millioner kroner uken før.

2.920 tonn torsk var størst i verdi med 93 millioner kroner. Deretter fulgte 2.930 tonn sei verdt 35 millioner kroner, 1.160 tonn hyse der verdien var 19 millioner kroner, og 100 tonn hver av blåkveite og reke til verdi henholdsvis 6 og 4 millioner kroner. For øvrige kvanta og verdier vises det til tabell 2.

Når det gjelder leveranser av fryst råstoff fra norske båter til nøytrale fryselager som bare delvis er omsatt, ble det levert totalt 4.120 tonn mot 10.480 tonn uka før. Herav utgjorde torsk 2.360 tonn, sei 740 tonn, hyse 680 tonn og snabeluer 120 tonn. 6 trålere var inne med totalt 3.470 tonn, herav 2.200 tonn torsk, 740 tonn sei, 200 tonn hyse og 120 tonn snabeluer. Resterende 650 tonn var levert av 2 autolinebåter fordelt på 480 tonn hyse og 160 tonn torsk.

Ferskomsetning

Omsetningen av ferskt råstoff i uke 49 ble på 76 millioner kroner, ned fra 109 millioner kroner uken før. Torsk var størst i verdi med 21 millioner kroner, seien fulgte deretter med 19 millioner kroner, på tredjeplass har vi kveite med 11 millioner kroner, og deretter kongekrabbe med vel 8 millioner kroner.

Omsetningen av fersk torsk i uke 49 var på 740 tonn til verdi 21 millioner kroner, ned fra 1.280 tonn/35 millioner kroner uken før. Garn stod for 330 tonn, fulgt av line/autoline med 260 tonn og snurrevad med 140 tonn, kvanta under 6 tonn på andre redskap. Størst kvantum garntorsk var levert i Troms med 170 tonn, fulgt av Vest-Finnmark med 130 tonn og Vesterålen med 25 tonn. Av linekvantumet var 190 tonn levert i Øst-Finnmark og 50 tonn i Vest-Finnmark. Snurrevad leverte det meste av sitt torskekvantum i Vest-Finnmark med 85 tonn, mens 30 tonn var levert i Øst-Finnmark. Av totalen på 740 tonn var 270 tonn levert i Vest-Finnmark, 220 tonn i Øst-Finnmark, 180 tonn i Troms og 40 tonn i Vesterålen.