Det melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Dersom man bestand ikke får stort nok påfyll av unge individer, vil nødvendigvis bestanden bli mindre tallrik over tid.

Nå tyder resultatene fra en fersk studie på at skreien sliter med rekrutteringa. Siden 2010 har delen av bestanden som er «barn og ungdom» blitt stadig mindre.

Undersøkte mønster – og leiter etter årsaker

Rekrutteringa til fiskebestandene svinger naturlig. Noen år klaffer ting bedre enn andre år, og gyteperioden resulterer i et solid årskull. Andre år er det langt færre som kommer til og «kullet» blir lite.

Dette mønsteret kaller havforskerne for et rekrutteringsregime. Når mønsteret endrer seg radikalt, kaller de det for et regimeskifte.

Forskerne har kartlagt hvordan rekrutteringen til 23 kommersielt viktige bestander i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet har utviklet seg de siste tiåra.

– Vi finner at 15 av disse 23 bestandene har gått igjennom slike regimeskifter, sier postdoktor Shuyang Ma ved Havforskningsinstituttet (HI).

Skreien er en av de artene som stort sett har gått i «samme tralten» hele tida. Havforskerne finner bare ett regimeskifte siden andre verdenskrig. Det kom rundt 1967 og man kan se det igjen i størrelsen på de yngre årgangene senere.

– Den gangen var vi inne i en kald periode. Vi har lenge tenkt og trudd at rekrutteringa går ned i kalde perioder og opp i varme. Det passer med at det da var et regimeskifte, en stor endring, på slutten av sekstitallet, forteller prosjektleder Olav Sigurd Kjesbu.

Men de nye resultatene indikerer at det ikke er så enkelt.

For i det siste tiåret har norske havområder vært inne i en varm periode. Rekrutteringen har likevel gått ned, ikke opp.

Denne figuren viser at rekrutteringen til skreien har vært svak siden 2010. Foto: ILLUSTRASJON: SHUYANG MA M.FL./HI

– For det første, så kan det bli for varmt for skreien også. I tillegg så heng alt i havet sammen. Når polare arter sliter med klimaendringene, så vil det påvirke skreien også. For eksempel at det kan bli mindre mat både for yngel og for voksen fisk, og at det kan bli større avstander mellom leve- og gyteområde, slik at skreien må vandre lengre.

– Avgjørende at vi følger med for å sikre bærekraftig fiske.

– Når vi vet at klimaendringene kommer til å gjøre seg gjeldende i stadig større grad i Barentshavet, leveområdet til skreien, blir det enda viktigere at vi forstår sammenhengene i økosystemet, sier forskningsdirektør Geir Huse.