Fem båter fra Møre og Romsdal inn i fartøyregisteret