Det melder Norges Sildesalgslag på sine nettsider.

Det ble en virkelig god sildeuke i nord i årets andre uke med totalt 25.200 tonn i journalen.

Med stort og smått så har 52 ulike båter fisket sild sist uke, og ser vi på gruppenivå så har kyst fisket 12.900 t, ringnot 11.600 t og fra trålgruppen har vi en fangst på 700 t. Fangststørrelsene varierer fra 5 t som minste til over 1.200 t som største fangst.

Fisket har i all hovedsak foregått på Kvænangen. Der båtene i kyst har vært i indre del, mens ringnot har fisket i ytre del, samt på Lopphavet. Det er og tatt enkeltfangster fra Altafjorden.

Fisket har vært ujevnt, der silda i store perioder har stått dypt. Den er og veldig var for not og vanskelig å finne retning på ved kasting. For de som har vært heldig å finne «dotter» som står høyt og rimelig i ro så er det tatt enkeltkast på over 1.000 t.

Snittstørrelsen på silda varierer fra 250 g som lavest til vel 300 g som høyest. Snittet for hele uken er på 284 g.

Kjøperne melder at silda fortsatt holder god kvalitet der det er bra med fett i den slik at en kan skjære filet til de beste markeder.

I kommende uke vil det fortsatt være god deltagelse i sildefiske. Det som er spennende fremover er når silda vandrer ut fra fjordsystemet på sin vandring mot gytefeltene.

Makrell

De utenlandske båtene er godt i gang med vinterens makrellfiske. Fra ni forskjellige båter er det innmeldt 14.700 tonn for levering i Norge. Det er store laster disse båtene kommer med, og fangstene varierer fra 870 t til hele 2.280 t som største fangst.

Fisket har foregått nordvest av Orknøyene, og fiskerne melder om periodevis mye makrell der det tas korte og store trålhal.

Størrelsene på makrellen varierer fra 381 g til 460 g. Makrellen som fiskes på vinteren er mer hardfør for tråling, og kvaliteten rapporteres som meget god der også Asia markedet aksepterer fisken.

Det forventes fortsatt makrell leveranser fra utenlandske båter utover i januar.

Kolmule

Kolmulebåter fra både Norge, Færøyane, Island og Grønland har siden nyåret vært i Færøyske farvann og fisket kolmule. Kolmula står nå spredt utover og fisket har vært ujevnt med lange tauinger for båtene. De norske båtene har en kvote i færøysk farvann på 1.300 t.

Totalt er det innmeldt 8.900 tonn sist uke. Dette er fordelt på tre norske båter som har fisket 3.500 t, og to færøyske båter med 5.400 t.

Det er ikke flere norske båter som har satt kursen for kolmule. For de færøyske båtene så kan det komme flere til Norge i den kommende uken.

Nordsjøsild

To båter fra samme rederi, «Krossøy» og «Havdrøn», har fisket sild i Nordsjøen. De fisket henholdsvis 400 t og 500 t i området øst av Koralbanken. Dette blir på høyde med Jæren.

Silda her har snittvekter i området 140 g, og er omsatt til konsum.

Kvoten på nordsjøsild er i år betydelig større, 150.830 t, mot 117.171 t i fjor. Vi har også i år en adgang til å fiske 20.000 t i britisk farvann. Og siden vi må fiske mer i norsk sone i år så vil flere følge med på tilgjengeligheten av nordsjøsild nå i vinter.

Kystbrisling

Det har vært båter og jaktet brisling både i Vestlandsfjorder og i Oslofjorden. Fra to båter er det fisket 33 t i Hardanger, en fangst på 35 t i Sogn og hele 260 t fra ytre Oslofjord.

Brislingen på Vestlandet er mindre på størrelse med antall/kg i området 97 -113. Dette er fin størrelse til hermetikk. Østpå er størrelsene 60-63 stk/kg og denne er ideell til krydring til juleansjos.