Representanten lurer på om fiskeriministeren vil ta initiativ til en dialog med Redningsselskapet for å undersøke muligheten for å inngå avtale med dem om forbedring av oljevernberedskapen.

- Bør ikke staten kunne betale for beredskap og utrykning ved ulykker slik at en kan sikre seg bedre mot potensielle oljekatastrofer i kystnære strøk? spør FrP-representanten.

Tradisjoner

- Når store fartøy går på grunn settes liv og helse langs kysten i fare. Ulykker som grunnstøtingen med Full City og Godafoss viser at stadig økende trafikk langs kysten gjør at faren for ulykker med tilhørende oljeutslipp øker. Det å være tidlig ute til havaristen med oljevernutstyr er avgjørende for hvor mye olje som slippes ut. Dersom en kunne kranset Godafoss med oljelenser bare minutter etter ulykken, ville skadepotensialet reduseres betydelig. Norske myndigheter har lange tradisjoner for å samarbeide med Redningsselskapet for å trygge sikkerheten for de som ferdes til sjøs, mener han.