- Både Fiskeridirektoratet og Mattilsynet er positive til regjeringas forslag til innføring av nytt reguleringssystem for oppdrett, melder Nærings- og fiskeridepartementet på sin nettside.

Staten er altså fornøyd med staten. I går ble samme forslag regelrett slaktet av Sjømat Norge.

— Trass i at forslaget til ikke er perfekt slik det nå ligger ute, er tida inne for å innføre systemet, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord og direktør Harald Gjein i Mattilsynet.

Vil ha mindre fleksibiltet

I følge høringsforslaget skal kysten deles inn i 12 produksjonsområder der handlingsregler (vekst, frys eller reduksjon) blir satt i verk ut fra miljøtilstanden, i praksis antatt påvirkning fra lakselus på vill laks i et produksjonsområde. Begge etatene slutter seg til dette.

- Ordninga legger opp til en mer kunnskapsbasert forvaltning av produksjonskapasiteten og tar hensyn til den samlede belastninga av lakselus på vill laksefisk. Men både Mattilsynet og Fiskeridirektoratet er urolige over at det foreslåtte systemet skal bli for komplisert og dermed føre til mer uønsket byråkrati, sier Liv Holmefjord.

- Regjeringa ønsker å legge inn en rekke ordninger for fleksibilitet, men vi er redd for at kompleksiteten som følger med vil føre til at selve grunnlaget for det nye systemet blir uthulet. Det vil kunne føre til at vi ikke blir i stand til å kunne si noe om hva slags konsekvenser oppdrettsvirksomheten får i et område, sier hun.

Høyere smitterisiko?

Mattilsynet er i tillegg uroet over at ordningene blant annet skal føre til høyere smitterisiko.

— Vi er uroa over at høringsforslaget kan innebære mer flytting av sjøsatt fisk og dermed mer spredning av sykdommer, sier Harald Gjein.