Dette vil i så fall bli en dobling fra dagens ordning.

Like fullt anbefalinger Fiskeri- og kystdepartementet en slik endring. Forslaget er nå sendt på høring i fiskeriorganisasjonene. Departementet kommer dermed fritidsfiskerne i møte. For tre år siden ble kvantumet torsk for salg redusert fra 3000 til 1000 kilo rund torsk for den enkelte fritidsfisker. Reduksjonen vakte ramaskrik, og krav om økning. Selv om det tidligere kvantumet ikke gjeninnføres, er fritidsfiskerne fornøyd.

– Dette er en god nyhet, etter den dårlige nyheten om av kveitefisket skal stoppes to måneder om sommeren, sier styremedlem i Lofoten Fritidsfiskarlag, Frank Rist til Lofotposten.

I høringsnotatet foreslår departementet at båter som benyttes i fritidsfisket skal registreres i Redningsselskapets Småbåtregister. På denne måten håper departementet å unngå uthuling av regelverket.

Da kvantumet ble redusert for tre år siden, var begrunnelsen hensynet til en svak kysttorskstamme. Nå viser departementet til at mesteparten av fangstene tas om vinteren når skreien er tilgjengelig.

Det gjør ikke daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen, mildere stemt.

– Kvantumet til fritidsfiskerne bør ikke økes. Torskefisket er kvotebelagt. Derfor bør yrkesfiskerne prioriteres. Fritidsfiske skal være matauk, sier han til samme avis.