Kystverket har i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet og Statens strålevern gått til innkjøp av fem drone-systemer som skal brukes til miljøovervåkning. Kystvakten vil være operatør av dronene, som skal tas i bruk i løpet av første halvår i 2019, skriver Kystverket i en pressemelding.

Kystverket har samarbeidet med Kystvakten i en toårs- periode for å teste ut et konsept med bruk av droner til støtte i oljevernaksjoner og enkelte andre kystvaktoppdrag. Erfaringer fra denne utprøvingsperioden var så positive at man nå har gått til anskaffelse av fem dronesystemer som skal plasseres om bord på de fem indre kystvaktfartøyene.

Drone-systemene skal også kunne løse oppgaver for Statens strålevern og Sjøfartsdirektoratet, ved henholdsvis deteksjon av radioaktivitet og ulovlige utslipp av svovel. Kystvakten vil også bruke dronene i andre kystvaktoppdrag. Anskaffelsen er også i tråd med regjeringen dronestrategi.

Leverandøren kontrakten er inngått med er norske Norse Assets Solutions.

- Nå vil Kystverket, Strålevernet og Sjøfartsdirektoratet jobbe sammen med leverandøren for å få dronesystemene på plass og i operasjon så raskt som mulig, sier senioringeniør og prosjektleder Ove Njøten.