- Jeg mener at dette er en «forvaltningsbombe», sier Torulf Olsen i organisasjonen Bivdi.

Han sier at denne forskriften for mange er ukjent og Olsen jobber nå for at det skal bli tillatt å fiske etter andre fiskeslag med samme redskap.

Han har deltok på reguleringsmøtet i Bergen sist uke som representant for den samiske fangst – og fiskeriorganisasjonen.

Forskriften han viser til, er J-32-2011.

Det åpnes altså for makrellfiske fra land, og Olsen mener at fiske etter sild og sei med not fra land er noe å kjempe for i fortsettelsen.

I debatten om rettigheter ser jeg et åpenbart behov for å påpeke likebehandling som prinsipp.

- Jeg mener forskriften har skapt presedens for det, sier han til Kyst og Fjord.

«Dersom det ikke kan godtgjøres fiske i tilknytning til eiendommen», kan dispensasjon likevel gis dersom det:

• både kan godtgjøres en lokal tradisjon,

• og inntekten fra fiske med landnot

• sammen med andre sesonginntekter til sammen

• skal sørge for inntekter til livsopphold.»