Open Concept

Monterey Bay Aquarium (MBA), som gir ut den amerikanske konsumentguiden Seafood Watch, rangerer nå norsk torsk som et bærekraftig alternativ for innkjøpere og konsumenter.

En viktig forskjell fra forrige utgave av guiden er at trål anerkjennes som fangstmetode under forvaltningsregimene i nordøst-Atlanteren, skriver Eksportutvalget for fisk på seafood.no.

Krok- og linefanget torsk kategoriseres fortsatt som beste alternativ, men andre redskaper (inkludert trål) finnes nå i kategorien "godt alternativ".

EFF med dokumentasjonsgrunnlag

Eksportutvalget for fisk har siden i fjor arbeidet med å forsyne MBA med nødvendig dokumentasjon for å endre den tidligere negative vurderingen av norsk torskebestand.

- Den norske torsken er i historisk god forfatning og under verdens beste forvaltning, noe EFF har arbeidet med å dokumentere ovenfor Monterey Bay Aquarium det siste året, sier Børge Grønbech fiskeriutsending i Boston for Eksportutvalget for fisk.

Seafood Watch er en innflytelsesrik forbrukerguide på begge sider av Atlanteren, og den nye vurderingen av norsk torsk antas gi positiv effekt for markedsføring av norsk torsk.

- EFF er fornøyd med en endring i rådgivingen og ser det som viktig for videre markedsføring av torsk i USA. Samtidig kan denne og andre sjømatguider alltid bli mer nøyaktig, noe vi vil fortsette å arbeide for, sier Grønbech