I vel ett år har forsker John Willy Valdemarsen ved Havforskningsinstituttet deltatt i prins Charles’ diskusjonsforum om bærekraftig høsting av ressursene. Onsdag kommer prinsen og kong Harald til Bergen og får lære mer om den norske tilnærmingen til bærekraft i havforskning og fiskeriforvaltning.

International Sustainability Unit heter prinsens diskusjonsforum i London. Her inngår også et marint program hvor Valdemarsen sammen med direktøren i Sildesalgslaget Johannes Nakken, har deltatt som rådgivere, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

- Hovedfokus i programmet er å få til en bred global enighet om hvilke tiltak som er nødvendige for at matproduksjonen fra havet minst kan opprettholdes på dagens nivå, samtidig som dette skjer på en miljømessig bærekraftig måte. Programmet har i stor grad blitt utviklet i samråd med fiskeindustrien, som jo vil ha en nøkkelrolle i hvordan framtidens fiske skal utøves, sier Valdemarsen.

Bærekraft med teknologi

I forbindelse med norgesbesøket får prins Charles lære mer om den norske tilnærmingen til bærekraft. På onsdag går han og kong Harald om bord i «Brennholm» som er blant de største og mest moderne ringnotbåtene i landet.

Her skal Valdemarsen vise noen av nyvinningene for å kunne velge bare den fisken man er interessert i å fange og behandle den så skånsomt som mulig. Valdemarsen leder CRISP, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon innen miljøvennlig fangst ved Havforskningsinstituttet.