Stoffet har vist seg å ha høy dødelighet for skalldyr.

- Både arter som vi utnytter økonomisk og arter som er en del av næringskjeden i havet, skriver kystfiskatrlaget i et brev til Fiskeridirektoratet.

Større omfang

I det siste har det samtidig kommet fram opplysninger om at stoffene gjenfinnes i en større omkrets enn Havforskningsinstituttet tildligere har antatt. Derfor mener Norges Kystfiskarlag at foten må settes ned umiddelbart, før bruken får konsekvenser for villfisk.