- Vi er enige om at dette skal vi diskutere nærmere, sier seksjonssjef Einar Ellingsen i Fiskeridirektoratet.

- Utidig

Sildfiskarlaget har tatt opp saken og oppfatter som litt utidig at myndighetene er ute etter tidlige oppslag i media ved avdekking av lovbrudd.

- Konklusjonen er at dette skal vi se nærmere på, sier Ellingsen til Kyst og Fjord.

Møter Fiskarlaget

I sildfisket dreier dette seg i første rekke om slipping og utkast, der hendelser kan bli karakterisert som alvorlige, før de faktiske forhold er avdekket. Direktoratet vil diskutere dette med Fiskarlaget, i et mindre forum.

- Dette er vi med på, og vi avventer en nærmere invitasjon fra Norges Fiskarlag, sier Ellingsen.