– Ingen får sette not i havet uten å ha avtale med kjøper om levering, melder Råfisklaget til sine egne nettsider.

Uke 18 var første uka med seinotleveranser i nord, der Karlsøybruket og Årvikbruket har hatt kjøp fra 5 båter, og flere båter er i startgropa. Her må fisket nøye tilpasses kjøperkapasiteten, som er begrenset av nevnte to pluss et par kjøpere i tillegg som har kontakt med flåten.

Henger etter

Råfisklagets omsetning i uke 18 nådde 111,4 mill kroner, mot 132,3 mill kroner tilsvarende uke i fjor.

Av årets omsetning kom 30,9 mill kroner etter leveranser fra utenlandske båter, herav 9 russiske frysetrålere, en med kombifangst filet/sløyd, de øvrige 8 hadde fryst sløyd fisk. Totalt utgjorde leveransene av torsk fra disse 3.500 tonn omregnet til rundvekt, til verdi 24,9 mill kroner, seien kom på en god 2. plass med 840 tonn og 4,3 mill kroner. En rekebåt registrert i Latvia leverte vel 50 tonn industrireke.

Tre milliarder

Omsetningen for norske båter summerte seg til 80,4 mill kroner i uke 18 i år, fordelt med 54,6 mill kroner etter leveranser av fersk fisk, mens altså fryst fisk stod for 25,9 mill kroner. Sammenlignet med fjorårets uke 18 viser at vi da hadde en langt høyere omsetning av fryst fisk fra norske båter med hele 62,8 mill kroner, mens omsetningen av fersk fisk var lavere i fjor med 40,1 mill kroner. Omsetningen fra utenlandske båter i uke 18 i fjor var omtrent som i år, da med 29,4 mill kroner.

Totalt pr uke 18 er Råfisklagets omsetning langt på etterskudd i forhold til fjoråret. Vi nådde nøyaktig 3 mrd kroner i totalomsetning pr uke 18 i år, mot vel 3,6 i fjor, da vi hadde tilbakelagt vel halvparten av årsomsetninga som endte på 6,9 mrd kroner.