Et av vilkårene for å kunne delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område er som kjent at fartøyet må være merkeregistrert i Øst-Finnmark, herunder kommunene Nordkapp og Porsanger.

For reguleringsåret 2011/2012 er det innført et nytt vilkår for å delta i åpen gruppe, nemlig at fartøyet må ha vært merkeregistrert i de nevnte områdene i minst tolv måneder, fastslår Fiskeridirektoratet i en melding.

Hindre pro-forma flytting

Formålet med endringen er å hindre at pro-forma flytting til Finnmark gir grunnlag for deltakelsesadgang.

På bakgrunn av innspill på den fastsatte reguleringen har en imidlertid kommet til at formålet vil bli bedre oppfylt dersom kriteriet om tolv måneders tilknytning til Øst-Finnmark knytter seg til eieren av fartøyet, og ikke selve fartøyet.

Forskrift om regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26°Ø mv. i 2011/2012 ble derfor endret 17. juni 2011.

- Vi presiserer at det opprinnelige kriteriet om at fartøyet må være merkeregistrert i Øst-Finnmark, herunder kommunene Nordkapp og Porsanger, for å kunne ha deltakeradgang i åpen gruppe, forblir uendret, heter det i meldingen.