Det viser ukestatistikken fra Fiskeridirektoratet. Per uke 17 var det fisket 24.425 tonn torsk i åpen gruppe, mens den justerte gruppekvota bare er på 16.300 tonn. Dermed er overfisket på ganske nøyaktig 50 prosent!

Reelt er imidlertid overfisket i åpen gruppe enda større. Det er nemlig satt av 2100 tonn til ferskfiskordninga, som ennå ikke har trådt i kraft. Holdes de 2100 tonnene utenfor, er overfisket på hele 10.233 tonn, eller 63 prosent.

For samtlige øvrige grupper er det fortsatt torskereserver igjen på regnskapet. Totalt er det landet 116.700 tonn, av ei kvote på 356.000 tonn. For lukket kystgruppe gjenstår nå drøye 30.000 tonn, av ei kvote på 180.000.