- Til tross for krig og uro i verden har den norske sjømateksporten hatt en verdimessig god start på året, drevet av høy prisvekst og en svak norsk krone. Volumet har imidlertid falt seks måneder på rad, og vi må helt tilbake til 2006 for å finne en februar måned med lavere eksportvolum av norsk sjømat, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Totalt eksporterte Norge 207 000 tonn sjømat i forrige måned. Det er en nedgang på 17 prosent sammenlignet med februar i fjor.

- For enkelte villfiskarter, som for eksempel torsk, har lavere kvoter og dårlig vær bidratt til at landingene har vært betydelig lavere enn i samme periode i fjor. Det har gitt svakere tilførsel av råstoff for landindustrien, og vi må tilbake til 2013 for å finne forrige februar måned med et lavere eksportvolum av fersk torsk, sier Chramer.