Maråk, som administrerende direktør i organisasjonen, mener departementets avgjørelse er i tråd med tilrådinga fra Fiskebåt/Fiskarlaget og makrellens tilhørighet i norsk farvatn.

- Ingen kan derfor klandre Norge for å fastsette en andel på 35 prosent, sier Maråk i en pressemelding.

Sender Brexit-regninga til Norge

Maråk mener det er bra at Norge svarer på det han oppfatter som en uakseptabel framgangsmåte fra Storbritannia.

- Vi opplever at Storbritannia forsøker å sende Brexit-regninga til Norge og norske fiskere, noe vi selvsagt ikke kan godta. Derfor er det både bra og viktig at fiskeriministeren er tydelig i dette spørsmålet, sier Maråk, som også roser tidspunktet for når avgjørelsen ble tatt.

Viktig med avklaring

- Det er viktig med en avklaring nå slik at både flåte og industri kan planlegge fisket og produksjonen, sier han.

Fisket vil trolig starte tidligere enn det som har vært vanlig de siste årene.