Konkret foreslår Fiskebåt at Norge søker om å konvertere 500 tonn av brosmekvoten og 300 tonn av bifangstkvoten til 800 tonn lange, skriver Fiskebåt i en melding på sine nettsider.

I henhold til fangstrapporteringen har norske fartøyer fisket følgende kvanta av de norske bunnfiskkvotene i færøyske farvann pr 14. juli:

Det fremgår av oversikten at det er langekvoten som er best utnyttet, mens det er relativt mye igjen av både brosmekvoten og bifangstkvoten.

Ifølge fiskeriavtalen mellom Norge og Færøyane er det adgang til å konvertere kvoter. I brevet til Nærings- og fiskeridepartementet vises det også til at dette var et viktig tema i fjorårets forhandlinger med Færøyene, på bakgrunn av at Færøyene ikke fulgte opp norske anmodninger om konvertering i 2019.

Fiskebåt mener at det i likhet med i fjor er stor sannsynlighet for at kvoten av lange blir oppfisket. Gjennomsnittlig døgnfangst av lange de siste 10-12 dagene har vært rundt 30 tonn. Med samme fisketakt innebærer det at langekvoten kan være oppfisket rundt 20. august. Med større deltakelse og/eller bedre fiske vil stoppen kunne komme tidligere, skriver Fiskebåt i meldingen.