Han møtte Råfisklaget torsdag der prissettingen av torsken og sier at de opplagt forstod frustrasjonen til fiskere. Han er mer usikker på om de fulgte de fiskerifaglige argumentene som ble lagt fram fra kystfiskernes side.

Den store norske og russiske kvoten på nordøstarktisk torsk er ikke større enn at de bidrar til at verdens hvitfiskkvoter totalt ikke øker med mer enn beskjedne 2 prosent (136 000 tonn), poengterer Kystfisklaget.

Ikke godt nok

Det vil si at det ikke er stort mer enn verdensmarkedet er i stand lett å ta imot.

- Vårt norske problem er at norske kjøpere og eksportører ikke har jobbet godt nok for å komme inn på nye alternative enkeltmarkeder, mener kystfiskarlaget.

Årets situasjon fikk man et forvarsel på i 2009/20010. Likevel har eksportørene ensidig satset på Portugal som det viktigste markedet for salt- og klippfisk.

Redde

- Vi har også gjennom hele 2012 registrert at enkelte - og store - kjøpere har tatt mot store fangster av dårlig kvalitet, som er produsert og sendt ut på markedet. Dårlig utgangspunkt gir dårlig ferdig vare, og mottakerne i markedslandene har reagert på dette. Enkelte forsendelser har de nektet å ta i mot. Dette er med å undergrave ryktet til norsk fisk generelt - det er ikke bare den enkelte aktør som blir straffet.

Paul Jensen mener at man i Råfisklaget er redde for at råfiskloven skal bli truet.

- Utspilt rolle

- De er fiskernes egen organisasjon og de har sviktet oss totalt og i dagens situasjon må vi begynne med prisforhandlinger på kaia, slik at vi får bedre pris enn minsteprisen. Når det har blitt slik, er jo spørsmålet om ikke Råfisklaget har utspilt sin rolle, sier Paul Jensen.

- Det er paradoksalt at vi i den minste flåten som leverer kvalitetsfisk, nå må betale regningen for at enkelte anlegg leverer dårlige produkter, blir presset på pris og får reklamasjoner, sier Paul Jensen som er styremedlem i Kystfiskarlaget. Han stilte i møtet sammen med

Fra Norges Kystfiskarlag var det styremedlem Paul Jensen og rådgiver Arne R. Hole som møtte Norges Råfisklag. Vårt styremedlem i Råfisklaget, Johnny Johnsen, ble dessverre forhindret fra å møte på grunn av flykansellering fra Stokmarknes.