- Med kvotenedgang på ti prosent neste år, går snittprisen mer enn ti prosent opp, sier Haugland til Norges Fiskarlag, og fortsetter:

– Vi har bygd markeder de siste årene. Flere spiser torsk i Europa, og det tror jeg får en effekt fremover. Den historisk lave prisen kan forventes å bli mer enn kompensert i tiden som kommer. Erfaringene tilsier at en kvotenedgang på 10 prosent skal gi en større tilsvarende økning i pris på torsken.

Haugland belegger også forventningen med at utenlandske foredlingsaktører nå bruker norske produkter og råvarer, og at det er bygd kapasitet, kunnskap og forventninger som også er med på å holde etterspørselen oppe, selv om torskekvoten går ned.

- Det er grunnlag for optimisme før 2015. Prisene har hatt entydig utvikling i år: Opp.