Av: Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Styreleder i Fiskebåt, Jonny Berfjord var en av dem som argumenterte for er sterkt og samlet fiskarlag under dagens organisasjonsdebatt.

- Det er bare vi som kan representere hele norsk fiskerinæring. Vi er de eneste som samler alle representanter fra sør til nord, fra den minste enmannssjarken til det største havgående fartøyet i den samme sal.

- Men det er ikke lett å ha et så stort spenn. Det har vært harde tak, og i alle leire har det vært hevdet at de andre har for stor innflytelse, og at vi har kommet for dårlig ut. Men vi har til tross for dette klart å bygge kompromiss. Selv om vi føler at de andre har fått for mye, og at vi har gitt for mye, så har det betalt seg. Hvordan? Jo, vi har fått en subsidiefri og lønnsom næring. Det er ingen andre enn denne organisasjonen som har skapt denne lønnsomheta. Vi har kjempa frem en ansvarlig fordeling, forvaltning og vi har tatt ansvar og strukturert oss. Det er kompromissene her som har gjort det mulig.

- Og om vi ikke klarer å videreføre denne tradisjonen med å bygge kompromiss, så kan en av disse stabbesteinene ryke, og det vil bety mye for lønnsomheta vår. Og det kan skape press på deltakerloven og andre grunnsteiner, fryktet Berfjord.

Videre slo han fast at om man ikke tilpasser seg endringer, blir man fort tapere.

- Fiskerinæringa er ei fremtidsnæring, men da må vi alle omstille oss. Dette gjelder også Norges Fiskarlag, selv om det har gått bra til nå. I Fiskebåt har vi bestått av seks ulike foreninger, nå er vi tre. Jeg tror det har vært lurt, sa Berfjord.

Og han fortsatte:

- Jeg fikk et innblikk under årsmøtet i Nordland om hvor vanskelig dere synes dette er. Men jeg tror ikke det er noen veg utenom. Den nye modellen med tredeling er et skritt i riktig retning. Og jeg tror den danner grunnlaget for å i fremtiden ta neste skritt til vi kan samles i én organisasjon.

- Og jeg registrerer at mange mener at Fiskebåt har for stor innflytelse. Men det er også mange hos oss som mener det motsatte - at vi har for lite ut fra økonomisk innflytelse. Vi er en næringsorganisasjon, og ikke et politisk parti.

Han hilste velkommen en modell der interessene i et tredelt fiskarlag fordeles likeverdig slik at ingen enkeltlag får dominans alene.

- Det er først når alle har tillit til hverandre, og at ingen kan overkjøre hverandre at vi kan gå videre.

- Vi må dyrke kompromissene. Vi har mange av de samme synspunktene. De gangene vi har bygd kompromiss har vi hatt fremgang, når vi har dyrket motsetninger har vi tapt.