- Utgaven som vi har med oss til fiskerimessa vil gi en pekepinne på hvordan avisen blir i form og innhold når vi kommer ut på permanent basis i siste halvdel av 2011, sier ansvarlig redaktør Øystein Ingilæ.

To måneder på nett

Foreløpig har kystogfjord.no ligget ute med en demoversjon på nettet i drøye to måneder. Men heretter trappes virksomheten opp - og målet er å gå over i en mer permanent fase.

Innen den ordinære papiravisen er klar, vil vi ha knyttet til oss flere redaksjonelle medarbeidere langs kysten - slik at vi kan dekke fiskerinæringen på en fullverdig måte.

Egen stand

Den første utgaven blir publisert på fiskerimessa i Lofoten, hvor vi også er å finne på egen stand.

- Vi vil sette stor pris på innspill og ideer fra leserne, og er åpne for gode ideer i forkant av vår permanente lansering, sier Øystein Ingilæ.