Det kan de ha rett til - i alle fall i vernesonen på 12 nautiske mil. Dilemmaet for norske myndigheter er at de enten må la alle Svalbardtraktatens 40 land fiske i vernesonen eller så må de stenge den også for nordmenn, melder nettstedet Mandag Morgen.