Så langt i år har det blitt landet fisk i Råfisklagets distrikt for 442 millioner kroner som er drøye 150 millioner kroner bak 2012 i ren verdi.

Skreiens innsig er noe senere i år enn i fjor, men den viktigste faktoren til den lavere verdien er trolig prisfallet. I år er kvoten mer enn 100.000 tonn høyere enn i fjor og i Råfisklaget er man i tvil om all fisken kommer på land.

– Det er 33 prosent mer torsk som skal landes, og vi har en tidlig påske, allerede i uke 13. Vanligvis må kystflåten gjøre mye av sin jobb i påsken. Store deler av kystflåten må basere seg på å strekke saken ut over påske og bruke vårmånedene til å lande torsk i år, sier assisterende direktør Svein Ove Haugland til NRK.