- Sentrale personer i Arbeiderpartiet sier konsekvent at de vil åpne et område sør for Lofoten, og verne Lofoten. Det skriver de også i landsmøtevedtaket. Det er feil, Nordland VI ligger i Lofoten, vest av Værøy og Røst. Det er lenge siden Fiskarlaget arrangerte navigasjonskurs, nå må vi kanskje starte opp med nye kurs for offentlig sektor og politiske partier, sa Grytten, da han for en drøy time siden åpnet lagets årsmøte i Kristiansund.

- I juni foreslo Fiskeridirektoratet å stenge Sklinnabanken for fiske av kveite på grunn av at kveita inneholdt for mye miljøgifter. Men posisjonene for området som ble forslått, er ikke på Sklinnabanken men mye lenger vest, ved oljefeltet Heidrun. Den rette betegnelsen er Heidrun-feltet og ikke Sklinnabanken, sa Grytten, som med det samme spurte seg om hvorfor kveita rundt akkurat dette oljefeltet har i seg mer miljøgifter enn kveite fisket i andre områder.

- Jeg spør meg selv: Er det en grunn til at myndigheter og politikere bruker feil navn på plasser og rett og slett sprer desinformasjon? Er dette en bevisst strategi? Ja ikke vet jeg, men de må regne det som sikkert at vi kommer til avsløre det, hver eneste gang.

Vindmøllepark

Heller ikke i vindmølledebatten finner Grytten noen særlig forståelse for fiskernes synsvinkel.

- I søndagens VG fikk vi vite at Statoil har bestemt at de vil begynne planarbeidet med en vindmøllepark på Doggerbank, med kanskje tre hundre vindmøller. De skal legges langt til havs hvor de ikke synes fra land, og slik vil Statoil-sjef Eldar Sætre unngå konflikter.

- De havner utenfor folks syn. Ingen andre i denne bransjen har bedre kompetanse på store dyp enn Statoil. Vi har ambisjon om å forbli best i verden på flytende møller og potensialet er enorm, sa Sætre til avisen.

Grytten er tydelig irritert:

- Det er folk i land som må beskyttes mot å se disse vindmøllene, at de blokkerer viktige fiskefelt er ikke så viktig, kan det se ut for. Nok en gang får vi bevis på at fiskeriene kommer i andre rekke, og det er helt uakseptabelt, sa Grytten til årsmøtet.