Det melder Fiskeridirektoratet. Per 15. september er det registrert en gjenfangst på 8170 oppdrettslaks etter hendelsen.

250 kroner per rømling

Fortsatt foregår det et betydelig gjenfangstfiske i området. Laksen er på rundt fire kilos størrelse, og direktoratet betaler 250 kroner per gjenfanget laks. Fiskere må registrere seg før fisking. De må også gjøre seg kjent med regler og vilkår i dispensasjonene før fiske kan igangsettes.

Fortsatt meldes det inn betydelige fangster, og området er utvidet sørover. Det vurderes også å utvide andre veien, mot nord. Foruten Nærøysund kommune, er områder i Leka kommune i Trøndelag og Bindal og Sømna i Nordland involvert. Direktoratet har lagt ut et kart over det spesifikke området.

- Det presiseres at det ikke åpnes for fiske i 100 meters-sonen utenfor alle vassdrag som har anadrom laksefisk, og at det ikke åpnes for fiske i de utvidete munningsområdene. Ved betydelige bifangster av anadrom villfisk skal fisket på det aktuelle stedet stoppes umiddelbart.

Må ikke senke garna

Statsforvalterne i Trøndelag og Nordland har i sine vedtak av 01.09.2021 åpnet for at dette fisket kan foregå uten hensyn til påbudet om nedsenkning av garn. Det kan fiskes med settegarn med maskevidde som er 63 mm eller større, krokgarn, håndsnøre og stang. I Sømna og Bindal er det i tillegg åpnet for kilenot.

- Garn skal ha løpende tilsyn. Eventuell villfisk skal behandles så skånsomt som mulig og slippes ut, og rapporteres til Statens naturoppsyn.

Påmelding til rømningsfiske finner du her.

Ønsker flere tips

- Vi har fått inn en del tips fra publikum om fangst av rømt oppdrettsfisk, men ønsker flere. Publikum kan ringe vår døgnåpne vaktsentral på telefon 55 23 83 36. Tipsene bidrar til å få et bedre bilde av omfang og hvordan fisken sprer seg, og er til hjelp for videre oppfølging, skriver direktoratet.