Sosialistisk Venstreparti vil gi unge fiskere tilskudd til kjøp av sin første båt.

– SV vil styrke rekrutteringen og verdiskapingen i fiskeriene gjennom investeringstilskudd til kjøp av første båt, sier næringspolitisk talsperson i SV, Alf Holmelid, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han mener at både dagens kvoteordning og prisene på fartøy gjør rekrutteringen til kystfisket vanskelig. I tillegg til investeringstilskudd bør derfor kvoteordninger for ungdom være på plass også i tiden som kommer, mener SV.

– Fisk er framtiden, da må rekrutteringen sikres, slår Holmelid fast.

I 1990 var det 20.475 personer som hadde fiske som hovedyrke her i landet. I 2012 var det 9.806 fiskere igjen.

Andelen fiskere under 30 år har i perioden 1990 til 2012 vært synkende, fra 33 prosent i 1990 til bare 18 prosent i 2012.

– Vi trenger flere ungdommer som tar opp fisken og får den på land til foredling. Norge har en stolt historie og en stor framtid som fiskerinasjon. En verden med en voksende befolkning som skal mettes, og store havområder med fisk, gjør at Norge kan sysselsette folk langs hele kysten og få viktige inntekter i framtida, mener Holmelid.