- Rundt 30 prosent av fisken fant vi i Vestfjorden innenfor Lofotodden, og det er en av de høyeste andelene vi har sett. I Vestfjorden sto skreien høyt i sjøen. Det er et helt uvanlig bilde. Vanligvis når overgangen mellom varmt atlanterhavsvann og en kald kyststrøm ligger så grunt som nå, forventer du gyting i grunnere områder nærmere land, sier han til Fiskeribladet.

- Fjorårets resultat var langt under forventet. Årets gyteinnsig er fortsatt noe i underkant hvis vi ser på forventningene som kan leses av fjorårets bestandsberegning, legger han til.

Fjorårets tokt ga langt lavere resultater enn forventet og kunne føre til lavere beregning av bestanden noe som ikke ble like vel mottatt av fiskere.

Når tallene legges fram om få dager vil det være solide skrei-tall for mange områder ved norskekysten. Korsbrekke trekker fram både Finnmark og Vikna i så måte.

- Rundt 30 prosent av fisken fant vi i Vestfjorden innenfor Lofotodden, og det er en av de høyeste andelene vi har sett, sier Korsbrekke.

- På innsiden av Røst observerte vi ei skikkelig skreiflo med bredde på rundt en halv nautisk mil. Det var de tetteste registreringene vi gjorde på toktet, forteller Korsbrekke.