I en pressemelding sendt ut onsdag formiddag skriver daglig leder Jon Erik Henriksen at styret vurderer at det er Norges Fiskarlag som er nærmest til å uttale seg om tolkninger, begrunnelser og vurderinger bak det aktuelle vedtaket.

- Fiskarlaget Nord viderefører arbeidet med organisasjonssaken, i tråd med årsmøtets arbeidsordre. Lagets medlemmer vil bli orientert om saken og prosessen så langt.

Styret har besluttet å møtes i Tromsø snarlig for å diskutere saken nærmere.