- Skaff deg et sikkerhetsstyringssystem – og bruk det, oppfordrer jurist i Norges Fiskarlag, Bjørn Kvello. Han forteller:

- Et av våre medlemmer var så uheldig at hans båt sank ved kai under et uvær. Båten fikk så store skader at den måtte kondemneres. Heldigvis hadde båteier tegnet kaskoforsikring. Han orienterte sitt forsikringsselskap om det som hadde skjedd og ble ikke lite overrasket da selskapet avslo å betale ut erstatning under forsikringen. Selskapet viste til forsikringsvilkårene, der det framgikk at dersom et fartøy springer lekk mens det ligger flott, har båteier bevisbyrden. Det er altså båteier som må bevise at han har holdt fartøyet skikket for sikker seilas.

Båteier redegjorde for at han hadde hatt regelmessig vedlikehold på fartøyet og også hatt det på land for inspeksjon. Han anførte også at han hadde hatt regelmessig tilsyn med fartøyet når det lå ved kai. Han hadde imidlertid ikke nedskrevet noe, og kunne dermed ikke framvise dokumentasjon for hva som hadde blitt gjort.

Forsikringsselskapet viste til forsikringsvilkårene, og påpekte at de ikke kunne se at det hadde vært på plass et sikkerhetsstyringssystem slik som foreskrevet i vilkårene. Båteier kunne således ikke dokumentere det som han mente var gjort for å holde fartøyet skikket for seilas. Selskapet avslo derfor å utbetale noe under kaskoforsikringen.

- Dersom vårt medlem hadde hatt et sikkerhetsstyringssystem på plass, ville han kunne ha dokumentert hva som var gjort med fartøyet, slik at erstatning ikke ville blitt avslått, forteller Kvello.

- I dette tilfelle var det snakk om en utbetaling på i overkant av 200 000 kroner. Med Fiskarlagets sikkerhetsstyringssystem ville forsikringsselskapet ikke kunne nektet utbetaling.

Men historien fikk likevel en lykkelig slutt. Norges Fiskarlag påviste at selskapet ikke hadde framhevet sikkerhetsforskriften i forsikringsbeviset, kun i de generelle vilkårene. Dette er ikke i samsvar med forsikringsavtaleloven, som medførte at selskapet ikke kunne påberope seg sikkerhetsforskriften. Dermed valgte selskapet å betale erstatning til båteier.

- Vår oppfordring er derfor klar: Skaff deg og ta i bruk sikkerhetsstyringssystem snarest, sier Kvello. Du kan lese om hele saka her: