- Vi må ta lærdom av det som skjedde i fjor sommer, og sørge for at vi har planverk og organisasjoner som er i stand til å møte ikke bare det uventede, men også det som før 22. juli var utenkbart for de aller fleste av oss, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Tema for dagens møte er Kystverkets ansvar og utfordringer innen samfunnssikkerhet, beredskap og etatens beredskapsplanverk. Statsråden får her en oppdatering om etatens arbeid knyttet til den sivile beredskapen og dens planverk for blant annet akutt forurensning og havnesikring. Kystverket orienterer også om samarbeidet med andre etater om beredskap, blant annet sivilt-militært samarbeid, og om Kystverkets øvelsesaktivitet innenfor ulike beredskapsområder.

- Som ansvarlig statsråd for Kystverkets virksomhet ønsker jeg med dette møtet å få en oppdatering om Kystverkets viktige beredskapsarbeid, sier fiskeri- og kystministeren.

Hver dag hele året jobber Kystverket for effektiv og sikker sjøtrafikk og god oljevernberedskap langs hele kysten. Kystverket driver blant annet en omfattende maritim infrastruktur, med mer enn 22 000 fyrlykter, merker og andre navigasjonsinstallasjoner, og en lostjeneste som skal sørge for at sjøtrafikken kan navigere trygt i kystfarvannet. Kystverkets fem sjøtrafikksentraler overvåker trafikken og kan tilkalle slepebåter dersom fartøy får problemer. Kystverket har også det operative ansvaret for den statlige oljevernberedskapen, med blant annet fem oljevernfartøyer og forhåndslagret oljevernutstyr i depoter langs hele kysten og om bord i Kystvaktfartøy.