Daniel A. Øien

Møtet holdes mellom 10-14 den 14. april i møterom Naustet hos Norges Råfisklag, Stortorget 2, Tromsø.

På agendaen finnes:

  • Reguleringer og utfordringer i kystrekefisket (innleder fra fiskarlagene)

  • Mottak, omsetning, føringstilskudd og priser (innledere fra Norges Råfisklag)

  • Produksjon og markedsutvikling - presentasjoner fra kjøpere (Lyngen, Nord Reker, Karls Fisk & Skalldyr)

  • Div/evt: registering hos Mattilsynet, miljøsertifisering, kvalitetssikring