EU og Norge forhandler videre om en bilateral avtale, der totalkvoten blir fastsatt og fordelt etter tradisjonell fordelingsnøkkel.

-Ut fra tilrådingen fra Det internasjonale havforskingsrådet ICES på 639.000 tonn, bør det gi en norsk totalkvote på 170.000 tonn makrell i 2012, sier direktør Audun Maråk i Fiskebåtrederns forbund, som har representert Norges Fiskarlag i den norske forhandlingsdelegasjonen sammen med Inge Halstensen og Kjell Ingebrigtsen.

-Det var ikkje råd å bli enige om en forhandlingsløsning når Færøyene og Island er fastlåst i sine opprinnelige krav og sier nei takk til alle utspill fra EU og Norge, sier Maråk.

-Det eneste Norge og EU oppnår ved å kome med nye tilbud, er å etablere nye og høyere golv for neste forhandlingsrunde. Det er vi negative til og vi er tilfreds med at Fiskeri- og kystdepartementet fulgte rådet fra næringen om ikke å gå videre i forhandlingene, sier Audun Maråk.