Både garn- og lineflåten drifter med en brøkdel av normal bruksmengde - for i det hele tatt å klare og hanskes med fangstene. Det gir en pen ekstragevinst i form av mindre bruksslitasje.

Store besparelser

Samtidig kunne flere gå over til juksafiske langt tidligere enn planlagt. Langs kysten fra Helgeland og nordover er det nemlig bare å hive ut snøret så er det full snik.

Det har i år fått mange linefiskere til å kutte ut dyr linedrift rekordtidlig og i stedet satse på å ta resten av kvota med juksa.

Enkelte har allerede spart mellom 50- og 100.000 i driftskostnader med legge om fra linedrift til juksa.

Langs hele kysten

Hele Lofoten koker av skrei. Her har man ikke opplevd tilsvarende fiskeri på ti-år. Og på Finnmarkskysten ligger fiskerne helt inne i fjordene på 20 - 30 favner og drifter med 12 - 15 garn i sjøværene, der de normalt har dratt bruk på 50 - 60 garn. Likevel har de tidvis vansker med å håndtere de store mengdene.

At de slipper å dra ut på de vanlige fiskefeltene, gjør at de i tillegg slipper straumskader på bruket. Dermed er dagens fiskeri ekstra lønnsom for fiskeflåten.