KV Svalbard ankom havaristedet torsdag 3. januar. Kystverket har for øyeblikket to representanter om bord, og vurderer kontinuerlig behovet for ytterligere ressurser. I tillegg er representanter fra sysselmannen på Svalbard, rederiet, bergingsselskapet Ardent Global og nøkkelpersoner fra besetningen på Northguider om bord i KV Svalbard, melder Kystverket i en pressemelding.

KV Svalbard skal starte nærmere undersøkelser av skadeomfanget. Så snart været tillater det vil det bli forsøkt å sette personer om bord i havaristen for å få bedre oversikt. Først da vil vi få oversikt over hvor store skadene på havaristen er, og kunne starte planleggingen av bergingsoperasjonen.

Værsituasjonen i området gjør at det for øyeblikket ikke er forsvarlig å sette ut lettbåter fra KV Svalbard.

– Vi forventer at bergingsoperasjonen kan komme til å ta tid. Havaristedet er utfordrende med mye strøm i området, og fare for drivis, sier vaktansvarlig Rune Bergstrøm i Kystverket.

– Det viktigste er å gjennomføre bergingsoperasjonen på en sikker måte, og med minst mulig risiko for miljøet, sier han.

Det er ca. 300.000 liter diesel om bord, men foreløpig er det ikke registrert lekkasjer fra havaristen. Dette blir tett overvåket, og Kystverket er klar til å iverksette tiltak ved eventuelle lekkasjer. Trålen ligger fortsatt ute, men vil bli forsøkt fjernet av KV Svalbard i løpet av kort tid.