Det var fisker Hermod Hjellvik i Sørfold som fikk manetene i garnet ved Buvikodden og i Tørrfjorden.

- Nå kan det gå mot slutten for fjordfisket i denne fjorden. Det skal være vanskelig å få den fjernet når den først har fått et liv i fjorden. Ikke bare er den ødeleggende for annet liv, den er også stygg og lukter ille, sier Hermod Hjellvik til Avisa Nordland.

Trist

Daglig leder Steinar Jonassen i Nordland fylkes fiskarlag sier det er en trist, og katastrofal nyhet at maneten nå er kommet også til denne fjorden.

- For alle de som lever av fjordfisket i denne delen av fylket er dette svært alvorlig, sier Jonassen til avisen. Etter at maneten først ble oppdaget i norske farvann og fjorder på 1970-tallet på Vestlandet, har den spredt seg i fjordene nordover i landet.

- Etter at den kom til Ranfjorden, er det ikke mulig å drive fiske der. I Vefsnfjorden er det nesten like ille. Her er det ikke mulig å tråle reker på grunn av store mengder av denne maneten, sier Steinar Jonassen.

Ikke i tvil

Professor i marinbiologi Ketil Eiane ved Universitetet i Nordland har fått se bilde av maneten.

- Det er liten tvil om at her har vi å gjøre med en voksen manetart av typen Periphylla periphylla, sier Eiane. Så snart det lar seg gjøre vil professoren og andre fagfolk fra universitet dra til Sørfold for å undersøke dette nærmere.

- Vanligvis oppholder denne maneten seg på havdyp mellom 1000 og6000 meter. Før 1970 var ikke kjent her i Norge. Nå finnes den i rekke fjorder fra Bergen i sør til Ranfjorden i nord, sier Eiane.

Dårlig fangst

Fisker Hjellvik sier han aldri har fått mindre fangster av sei Leirfjorden enn i år.

- Denne fjorden har vært kjent for fine fangster av sei, men i år har det vært svært dårlig, sier han. Verken Hjellvik eller Jonassen i Fiskelaget kjenner tiltak som kan stanse framveksten av maneten når den først har etablert seg i fjorden.

Hjellvik har vokst opp som nabo til fjorden og har de siste 15 årene drevet som yrkesfisker i Sørfolda om vinteren.