Det konkluderer EFTAs overvåkingsorgan ESA med etter en inspeksjon av Mattilsynets kontroll med fiskerivirksomheter, melder Mattilsynet. Men også Mattilsynet får kritikk for mangler i kontrollrutiner.

ESA inspiserte høsten 2011 norske fiskevirksomheter for å sjekke om den offentlige kontrollen av produksjon og salg av fisk og fiskerivarer ble utført i tråd med EØS-avtalen.

Virksomheter og Mattilsynet

Det ble avdekket flere mangler. De gikk på at bygningsmessige forhold i anleggene gjør det vanskelig å oppfylle hygienekravene, fare for kryssforurensing og mangler ved lagring og merking av produkter. Mattilsynet får kritikk for at tilsynet hadde enkelte mangler i etatens kontrollrutiner.

- Dette er ikke bra for norsk fiskerinæringen. Det er den som har ansvar for at hygienekrav blir fulgt slik at mattryggheten ivaretas, sier Friede Andersen, seksjonssjef i Mattilsynet.

- Har iverksatt tiltak

Mattilsynet iverksatte umiddelbart etter inspeksjonen flere tiltak for å rette opp alvorlige mangler ved de inspiserte virksomhetene.

- For å bedre våre egne kontrollrutiner vil i 2012 prioriterer vi å følge opp de problemene og manglene som ESA har påpekt. Oppfølgingen vil være overfor alle aktuelle virksomheter, ikke bare de som ble besøkt av ESA, sier Andersen.

- Vi innfører i tillegg opplæringstiltak, gjennomgang av kontrollrutiner og et eget tilsynsprosjekt for sjømatområdet i 2013, legger Andersen til.

- Ikke fosfat

Det har tidligere vært problemer med bruk av polyfosfater i saltfiskindustrien, og ESA sjekket dette spesielt. De konkluderer med at det ikke ble funnet spor som kunne indikere slik ulovlig bruk i saltfiskproduksjonen.

Vi inviterer bransjen til å diskutere resultatene og oppfølging av rapporten. Det er næringen som har hovedansvaret for å rette opp forhold som ikke er i samsvar med hygieneregelverket, avslutter Andersen.