Nordlaks har fått tommelen opp fra Hadsel kommune for en lokalitet de kaller «Ytre Hadseløya» sørvest på øya. I forkant av den behandlingen hadde en gruppe av 10 lokale fiskere skrevet under et brev der de gikk god for at Havfarmen ikke ville ha spesielt stor betydning for deres utøvelse av fisket.

Lokaliseringen skapte reaksjoner, blant annet fra fylkesleder Jan Fredriksen, som påpekte at det ikke var mye «offshore»-preg over plasseringen rett ut av Hadsels skjærgård.

Når prosjektet nå skal gjennom behandlingen av akvakulturtillatelsen har derfor Fiskarlaget engasjerte seg tyngre enn i forrige runde. Vesteraalens Avis skriver at Fiskarlaget blant annet etterlyser en konsekvensutredning om hvilken innvirkning arealbeslaget vi få på fiskerinæringen.

Laget mener også det er behov for å utrede de miljømessige konsekvensene for havmiljøet i området generelt og havbunnen spesielt. I tillegg etterlyses det en utredning av hvordan alle kjente lusemidler vil slå ut for havmiljøet.

– Etableringen vil få negative konsekvenser for mange fiskere som tradisjonelt har drevet fiske i området, skriver Fiskarlaget i sin høringsuttalelse til planene.