I et brev til Myre Saltfish Groups advokat, Hallvard Østgård, påpeker Karlsen at det allerede i april 2011 ble vedtatt at selskapet kunne selges:

«Generalforsamlingen ber styret snarest foreta utlysning med henblikk på salg av alle eiendommer, bygninger og eventuelt eiendeler. Herunder også muligheter for salg av selskapet Myre Havneutvikling AS», heter det i et vedtak fra selskapets generalforsamling 14. april 2011. Generalforsamling i selskapet er formannskapet i Øksnes.

- Med bakgrunn i vedtaket i generalforsamlingen i møte den 14. april 2011 hvor styret fikk et klart mandat, er eiendomsselskapet lagt ut for salg. Etter vedtak i generalforsamlingen, ble dette annonsert med en annonsekampanje hvor interessentene fikk tilsendt fyldig informasjon og tekniske rapporter om Havnegata 1, skriver Karlsen.

- Etter en slik omfattende annonsering før salg av selskapet fant sted, ser undertegnede ikke at det var noe grunnlag for en ny annonseringsrunde mellom generalforsamlingenes vedtak den 24. mai og før Øksnes kommune fattet sitt vedtak.