- Vi lanserer tidenes satsing på samferdsel, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen da hun møtte de ansatte ved Kystverket i Kabelvåg i formiddag. Som skal utbedre fiskerihavnene i Napp og Hovden for henholdsvis 30 og 15 millioner i første fireårsperiode, i neste periode kommer Røst (105 millioner), Andenes (510 millioner) og Laukvik (86 millioner).

Med i regnestykket er at Ballstad ikke får. Berg-Hansen mener kommunen må skyulde seg sjøl, for å ha vært for seint ute. Men havna settes på Kystverkets tiltaksliste, som innebærer at dersom de andre prosjektene kan utføres raskere og billigere enn forutsatt, kan den ledig kapasitet og midler gå til den sårt tiltrengte utdypinga.

Samlet skal det brukes 746 millioner til fiskerihavner i Nordland de neste åtte årene. Et tilsvarende beløp går til farledene i fylket, 13 prosjekter i alt, med Raftsundet, Tjeldsundet og Grøtøyleden som de tre største. I gjennomsnitt 432 millioner vil bli satt av til farleder de neste årene, mot 258 millioner på årets prosjekt. - Vi vil bygge motorvei langs kysten, sa Berg-Hansen.

Til sammen 2,7 milliarder skal brukes til landets fiskerihavner i 2014-23. Nordland er allerede nevnt, lenger nord kommer Båtsfjord, Mehamn, Kamøyvær, Breivikbotn, Årviksand, Kristoffervalen i Karlsøy og Sommarøy i Tromsø i første fireårsperiode. I neste periode kommer Kiberg, Svartnes, Gamvik, Gjesvær, Skarsvåg, Sørvær, Kvaløyvåg, Skjervøy, Arnøyhamn, Tromvik, Vengsøy, Brensholmen og Engenes. Sistnevnte er størst, med 40 millioner.