Det meste av årsmøtets første dag satt av til fiskeridebatten, der Svein Jentoft fra fiskerihøgskolen, stortingsrepresentantene Frank Bakke-Jensen (H), Ingrid Heggø (AP), Pål Farstad (V) og leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen deltar i panelet.

Debatten vil ta store deler av årets første møtedag, avbrutt av utdelingen av prisen til årets kvalitetsfisker.

Råfisklagets årsmøte er et treffsted for sentrale personer i fiskerinæringa. Foruten Fiskere deltar fiskekjøpere og representanter for myndigheter, politiske partier og andre viktige virksomheter tilknyttet fiskerinæringen og kysten.