I rekken av gladnyheter i valgkamp-innspurten kommer også Vardø på lista. Her har man ønsket seg en løsning for bygging av ytre molo i årevis, og nå sier SP-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum at regjeringen har lyttet til de lokale innspillene, og har bestemt at de vil gå videre med prosjektet.

Beskjeden kom i en pressemelding torsdag formiddag.

– Vi vil ha full framdrift slik at prosjektet kan planlegges ferdig så raskt som mulig og få en raskest mulig oppstart. Dette er noe folk lokalt har kjempet for lenge, og nå skal det bli en realitet. Dette er avgjørende for utvikling av fiskerinæringen i Finnmark og viktig for Vardø, sier Vedum (Sp).

Slik er ytre molo tenkt realisert, skravert fra venstre mot høyre øverst i kartskissen. FOTO: VARDØ KOMMUNE

Prosjektet ferdigplanlegges i 2024, med sikte om å sette av midler i 2024, ifølge fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

– For regjeringen er det viktig å styrke kysten, kritisk infrastruktur og utviklingsmuligheter for fiskerinæringa. Mer av fisken skal på land lokalt. Vi skal nå sørge for nødvendig framdrift slik at prosjektet raskt kan igangsettes, samtidig som det skjer på en måte som ikke hemmer sikkerheten eller innseilingsmuligheten i havna. Dette vedtaket vil bidra til det, samtidig som det sikrer vekstmuligheter for Vardø og resten av Finnmark, sier han i pressemeldinga.