Det melder Nærings- og Fiskeridepartementet på sine nettsider.

Totalkvoten inkluderer en avsetning til Den nordøst-atlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC) for andre land fisket sitt i internasjonalt farvann på 108 226 tonn.

– Norge har tatt hensyn til et norsk tradisjonell del av totalkvoten for kolmule siden 2016, og vi tar hensyn til ham også i 2023, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Den norske tradisjonelle delen er på 26,245 prosent av totalkvoten, som svarer til 328 431 tonn kolmule i 2023. Av norsk totalkvote er det vedtatt å avsette 30 tonn til forsknings- og undervisningsformål.

Norge har i fiskeriforhandlingene i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen byttet 23 665 tonn kolmule til Russland i 2023. Etter fiskeriavtalen som Norge har inngått med Færøyene 2023, kan norske fartøy fiske 50 000 tonn kolmule i færøysk farvann i 2023.

– Reguleringen av kolmule har fungert godt i de senere årene, og den norske kolmulekvoten blir fordelt på samme måte som forrige år, med 78 prosent til kolmuletrålgruppa og 22 prosent til pelagisk trål/nordsjøtrål-gruppa. Vi er fornøyde med at vi kan ha en stabil og forutsigbar regulering av fiske etter kolmule, sier Bjørnar Skjæran.