Det mente i alle fall fisker Kjartan Ervik, mens oppdrettstalsmennene Frode Reppe og Olaf Reppe hadde motsatt syn på saken da disse to næringene møtte frøyapolitikerne forleden.

– Det er fullt, det finnes ikke rom for mer oppdrett i de kystnære områdene, mente fisker Kjartan Ervik ifølge froya.no.

Ervik som er inne i både oppdrett og fiske, var helt klar i sin tale da han mente at det verken var rom eller biologisk forsvarlig med flere anlegg nær kysten av Frøya, melder nettstedet.

- Her har næringa store utfordringer, de må ut på havet, mente Ervik. Frode Reppe var raskt ute: - Å si at det ikke er plass til mer oppdrett på Frøya tror jeg ikke på!

Fisker Trond Iversen gikk på talerstolen og fortalte at i hans 16 år som fiskarlagsmedlem hadde de sagt ja til et 30 talls anlegg, og nei til bare tre.

– Men når vi en gang sier nei, får vi høre at vi er mot oppdrett, sa Iversen, som etterlyste mer forskning på hva oppdrett gjør med fiskeriene. Iversen pekte på at fiskerne ikke er mot oppdrett, og at også de er glade for den veksten Frøya får på grunn av oppdrett, sa han ifølge froya.no.