Volumet falt med 27 prosent, mens verdien falt med 77 millioner kroner eller 25 prosent fra april i fjor, melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

Hittil i år er det eksportert 29 800 tonn klippfisk til en verdi av 1,3 milliarder kroner. Dette er en økning i volum på 8 prosent, mens verdien økte med 77 millioner kroner eller 6 prosent. Portugal, Den Dominikanske Republikk og Kongo-Brazzaville var våre viktigste markeder i april.

- Så langt i år har det vært en volumvekst, drevet av klippfisk av sei. For torsk kan reduserte eksportvolumer skyldes mindre råstoff som følge av kvotenedgang og reduserte fangster. I tillegg ser vi at prisveksten for spesielt klippfisk av torsk fortsetter, sier Ingrid K. Pettersen.