Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Selv om landsmøtet i Norges Fiskarlag i fjor vedtok å gå videre med omorganiseringen av Norges Fiskarlag er det fortsatt opp til grasrota å avgjøre om dette faktisk kommer til å skje. Å avskaffe dagens fylkes- og faglagsstruktur til fordel for tredeling i Sør, Nord og Hav vil gi medlemmene i Fiskebåt vesentlig større innflytelse enn i dag.

Dette faller flere lokallag i Nordland tungt for brystet.

Yngve Larsen i Andøy Fiskarlag og Svein Tobiassen i Bø Fiskarlag slo begge fast at deres lokallag har stemt ned en ny organisering som innebærer at Fiskebåt får økt sin innflytelse overfor landsorganisasjonen.

Larsen satte også frem et forslag som ville innebære at Nordland trekker støtten til den videre omorganiseringen. Et forsøk på å stemme over forslaget under årsmøtets første dag førte ikke frem, og møtet bestemte seg for å utsette avstemningen til møtets andre dag.

- Fiskebåt argumenterer med at de bidrar med økonomi, og dermed må ha større innflytelse. Men det er underkommunisert at det er fylkeslagene som bidrar med den store medlemsmassen, og at det er det som gir organisasjonen legitimitet, sa Yngve Larsen.

Andøy-fiskernes forslag setter både foten ned for at Fiskebåt skal ha lik innflytelse som de to regionlagene, samt at det skal være opp til rederiene selv å bestemme hvilket lag de skal tilhøre.

Forslaget inneholder også et tredje punkt om at Nordland og Fiskarlaget Nord uansett hva som skjer i organisasjonsprosessen bør finne sammen og danne Nord-Norges Fiskarlag. Denne idéen var det mange som støttet under torsdagens debatt, deriblant Børge Iversens fra Nordlands største lokallag, Vestvågøy.

- Vi kan være med på etableringen av et Nord-Norges Fiskarlag, men at Fiskebåt i fremtida skal ha 33 prosent av makta og innflytelsen i et fremtidig Norges Fiskarlag - det kan vi overhode ikke være med på. Man må ha representasjon gjennom medlemmene sine, og ikke pengemakta.

Fordi alle lagene må slutte seg til prinsippene om ny organisering for at den skal bli gjennomført, vil et nei fra Nordland bety en stopp i arbeidet med omorganiseringen av hele Norges Fiskarlag.