Det har de fire borgerlige partiene blitt enige om. Det tilsvarer 300.000 vogntog. Målsettingen skal skjerpes til 50 prosent innen 2050, ifølge Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre.

Avtalens utgangspunkt, er et forslag fra KrF, som har vært til behandling i transportkomiteen.

– Til tross for at det er bedre for klimaet, er det dyrere og mer avgiftsbelagt for bransjen å frakte gods sjøveien, sier KrFs transportpolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan til Norsk Telegrambyrå.

– Det ønsker vi å gjøre noe med. Beregninger viser at mellom 5-7 millioner tonn gods kan flyttes fra vei til sjø, sier han.

Målet om 30 prosent godsoverføring tilsvarer flytting av 2,61 milliarder tonn gods per kilometer, bort fra veiene.

Transportkomiteen avgir innstilling om saken tirsdag. Saksordfører Abid Raja (V) har håp om at også de rødgrønne partiene vil stemme for når Stortinget går til votering 30. mai.

– Jeg er begeistret over det vi har fått til, ikke minst at alle fire partier er enige om at vi trenger en nasjonal havnestrategi for å sikre effektiv drift og optimalisere havnene våre, sier Raja til NTB.

Målet om 30 prosent godsoverføring innen 2030 skal være førende for prioriteringene når regjeringen neste vår legger fram den ny Nasjonal transportplan.

Konkrete tiltak skal komme i statsbudsjettet for 2017.

– Mye av lasten som i dag fraktes på vei vil med dette kunne nå markedet raskere, sier Frps Morten Stordalen, som legger til at trafikksikkerheten blir bedre med færre trailere på veiene.

Btxt