Det melder Fiskeridirektoratet.

– Fartøy i ringnotgruppen kan etter 3. april 2024 få et tillegg på 500 tonn til sin maksimalkvote. Tillegget tildeles etter loddtrekning, skriver direktoratet i en melding.

Fartøy som ønsker å delta i loddtrekningen, må være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag. Fristen gikk ut i dag tidlig klokka 09:00.

- Fartøy må ta utseiling senest 24 timer etter at de får tilbud om økning i kvoten. Etter denne fristen går tilbudet til neste fartøy på listen.

Slumpfiskeordningen i fiske etter lodde i Barentshavet i 2024, oppheves fra og med 2. april 2024. Suspenderingen vil ikke påvirke kvoter som allerede er innvilget.