Sjarkfisker Geir Egil Smenes fra Ålesund kontaktet fredag formiddag Kyst og Fjord, godt opptrekt over hvor vanskelig han synes det er å kommunisere med de ansvarlige i Fiskeridirektoratet.

Følgende brev er hans siste henvendelse til reguleringsseksjonen, der han har forsøkt å få dialog med en av de ansvarlige for refordeling av torsken i åpen gruppe:

Hei.

Har prøvd gjentatte ganger og ringe deg for å orientere deg om hvor håpløst dårlig reguleringen av åpen gruppe er i år. Jeg har lagt igjen beskjed på sentralbordet om at jeg vil bli oppringt av deg to ganger, uten at jeg blir kontaktet av deg.

Dette er et dårlig forsøk på hersketeknikker som jeg ikke vil finne meg i. Jeg vil minne deg på at du er en offentlig tjenestemann og har forvaltnings loven og forholde deg til og ellers vanlig folkeskikk, det gjelder både deg og meg.

Jeg blir veldig forundret over at du velger å la Fiskarlaget nor få bestemme hvordan fisket her på Møre skal drives. Vi som driver fiske etter andre sorter eller torsk er avhengig av en bifangst bestemmelse som fungerer etter hensikten, det kan ikke være slik at det blir kastet ut 30 prosent fordi dere ikke vil se eller høre hvordan fisket blir utøvet.

At reguleringen av åpen gruppe ser ut i praksis som en stor Finnmarks pakke får Sametinget og Fiskeridirektoratet ta på sin kappe, det er dere som har hendene på rattet.

Når jeg prøver å kontakte deg for å orientere deg om hvordan fisket utøves her i sør/vest Norge så er det fordi jeg ser at det blir store problemer for i det heletatt å drive fiske på en lovlig måte, og med en kvote på 6,7 tonn så tar dere knekken på, ikke bare fiskere men også mottak, dette går simpelt hen ikke an, at du drar ned porten og ikke er tilgjengelig midt i et viktig vårfisket, i 6-7 dager, uten å sette inn vikar når jobben din ikke blir utført, jeg antar at du heller ikke har tatt kontakt med Fiskarlaget i Ålesund for å høre hvor skoen trykker her på Nordvest landet.

Mange personer langs kysten på båt og i land er avhengig av at du vet hvordan fisket her på Nordvestlandet drives, at vår hverdag her sør skal dikteres av Fiskarlaget nor og Kystfiskarlaget er jo helt skivebom, dette må tas tak i , vi har fiskere og mottak andre steder på kysten også, ikke bare i Finnmark.

Mvh

Geir Egil Smenes.

Kyst og Fjord ga den tilskrevne medarbeideren i Fiskeridirektoratet frist ut fredagen for å komme med et samtidig tilsvar på brevet fra Smenes. Vi fikk ved arbeidstidens slutt tilbakemelding via direktoratets informasjonsavdeling om at de vil komme med et svar i løpet av neste uke.